Förebyggande tandvård för livet
- Om bara folk kunde lära sig i tid hur viktigt det är att sköta sina tänder! Det finns ju ett direkt samband mellan tändernas kondition och hur du själv mår.
Även som ung, men speciellt senare i livet. Så börja med förebyggande tandvård nu innan det är för sent!

Så drastiskt och självklart uttrycker sig Liselotte Rosshagen, legitimerad tandhygienist med tretton år i yrket. Liselotte är sedan sju år verksam i Tandläkarhuset i Åkersberga några mil norr om Stockholm.
- Jag älskar verkligen mitt jobb och alla mötena med gamla och nya patienter, säger Liselotte.
Särskilt glad blir jag över att fler och fler inser hur viktigt det är med förebyggande tandvård. Mina enkla råd och individuella instruktioner till patienterna om hur var och en kan jobba förebyggande mellan återbesöken uppskattas allt mer. Det lägger ju faktiskt på längre sikt grunden till en bättre livskvalitet, avslutar Liselotte Rosshagen.


Liselotte Rosshagen Leg. Tandhygienist

Bransch:
Tandläkare

Telefon: 08-540 860 30


Email:
liselotte.rosshagen@tandlakarhuset.info

Adress:
Liselotte Rosshagen Leg. Tandhygienist
Saturnusvägen 2
18450 Åkersberga

| 13 SENASTE FÖRETAGEN